Osnovni sustav punjenja za manje motorno plovilo s dva motora

Objavljeno u Sustavi
Osnovni sustav punjenja za manje motorno plovilo s dva motora

Komponente sustava

  • Mastervolt ChargeMaster 12/70-3 punjač
  • Mastervolt BI1203 diodni izolator
  • Mastervolt AC Master 12/500 inverter
  • Marinco 701 baterijske sklopke
  • Marinco 16A inox utičnica za kopno s kabelom

Kada je brod spojen na kopno punjenje je preko Mastervolt ChargeMaster 12/70-3 punjača koji ima jedan glavni izlaz od 70A koji puni servisne baterije te dva pomoćna izlaza od po 10A koji održavaju motorne baterije

Kada motori rade, tada je punjenje preko alternatora na lijevom i desnom motoru i preko dva diodna izolatora s 3 izlaza. Izolatori i alternatori su spojeni tako da svaki alternatori puni i lijevu i desnu startne bateriju te servisne baterije.

Za 230V potrebe kada brod nije spojen na kopno se brine jedan AC Master 12/300 inverter s 500W konstantne snage, i 1000W peak snage. Inverter ima čisti sinusni izlaz tako da sva oprema spojena na njega će raditi bez ikakvog problema.

Svaka baterija ima svoju Marinco 701 baterijsku sklopku, te je dodana još jedna baterijska sklopka za paralelno spajanje dva motorna baterijska seta u slučaju nužde.

Back to top